Ca sĩ Phạm Thu Hà tham gia biểu diễn Chương trình “Giao Thừa” cùng VTV.

Share