Phạm Thu Hà tham gia biểu diễn tại sự kiện Mick moloney & Friends tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Share