Đến với chương trình Văn hoá, sự kiện và nhân vật lần thứ 2 của Đài truyền hình Việt Nam. Phạm Thu Hà sẽ chia sẻ thêm những điều gì trong sự nghiệp của mình và đinhj hướng trong thời gian tới ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!

Share