No upcoming events were found.

Past Events

Sol Vàng

VTV9
VTV9, VTV Huế, Đài PTTH Đà Nẵng, Đài PTTH Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước.

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC
Hồ Chí Minh City

Giai điệu tự hào

Trường quay Hãng Phim Việt, Số 87, đường số 9, phường Phước Bình, Quận 9 - TP HCM
Ho Chi Minh City