Chương trình Cận cảnh
Là nghệ sỹ thanh nhạc biểu diễn chuyên nghiệp được đào tạo tại Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 2011: Tốt nghiệp hệ Đại học thanh nhạc biểu diễn loại xuất sắc. 2011 — nay: đang theo học hệ Cao học thanh nhạc biểu diễn
Là nghệ sỹ có thể trình bày một cách xuất sắc các tác phẩm âm nhạc cổ điển hoặc cổ điển kết hợp với các chất liệu âm nhạc khác như chillout, ambient, rock, dân gian…
Đã từng tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương.

Share