Xem bao nhiêu bài phỏng vấn, từ trên báo đến truyền hình đều có chung 1 điểm, là mỗi khi nhắc đến thành công bất ngờ ở Cống Hiến 2012, chị Phạm Thu Hà luôn cho rằng đó là cơ duyên mà chị may mắn được gặp & hợp tác cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Mà “may mắn”, thực ra, là cách nói khác của chuỗi những nỗ lực ko ngừng và ko chút vụ lợi.  

[ 15:30 đến hết ]

-FC-

Share