Đất nước tình yêu
[Khơi nguồn sức mạnh Hà Nội HD1]

Sáng tác: Lệ Giang
Biểu diễn: Phạm Thu Hà
Biên đạo múa: Huy Thông & Tô Thảo
Piano: Thế Hiển
Saxophone: Duy Mạnh

Share