Giai điệu Tự hào được thực hiện trên cơ sở Việt hóa format Chương trình truyền hình Tài sản quốc gia — chương trình nổi bật nhất, đạt được nhiều thành công vang dội trong vòng 4 năm qua (từ năm 2009-2013) của lịch sử truyền hình Nga. Từ ký ức của lịch sử âm nhạc nói riêng, bức tranh lịch sử, đời sống, văn hóa xã hội cũng được khắc họa rõ nét qua các tư liệu, hiện vật và phần trao đổi – bình luận của khách mời. Để có thêm thông tin, mời truy cập fanpage facebook.com/giaidieutuhao

Share