PhamThuHa Production
Revolver Film 2013
Music Faces
CMIV team

Giám đốc sản xuất :Chu Minh Vũ
sản xuất âm nhạc : Nhạc sĩ Đức Trí
Kịch bản&Đạo diễn :Lê Hà Nguyên
Biên đạo múa : Cao Chí Thành
Diễn viên múa : NSƯT Chúc Quỳnh
Tổ chức sản xuất : Đặng Việt Đức
Đạo diễn hình ảnh:Đoàn Anh Phương
Quay phim: Đoàn Anh Phương-Đỗ Anh Quân
Thiết kế mỹ thuật:Nguyễn Quang Anh,Tuấn Bờm
Kĩ thuật hiện trường:HD film,Nguyễn Trung Việt
Trợ lí đạo diễn :Lê Anh Tuấn
Dựng Phim :Lê Hà Nguyên
Chỉnh mầu,VFX: Hoàng Việt Hùng
Hậu cần :Tâm Toét,Cối Kê,Ha Bun,Lưu Thanh Nga

Share