12 Ca khúc trong liveshow Bài Hát Yêu Thích tháng 12/2013 VTV3:
1 — Radio – Phú Luân & Đỗ Xuân Sơn – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
2 — Tháng Ngày Không Trở Lại – Đào Bá Lộc – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
3 — Tiền Đùa – Khương Ngọc – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
4 – Anyway I Love You – Quốc Thiên – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
5 – Là Em Đó – Văn Mai Hương & Nhóm ST 319 – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
6 – Thư Pháp – Nguyễn Minh Sang – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
7 – Em Gái Quê Mình – Trần Quế Sơn – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
8 – Căn Nhà Vắng – Artista Band – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
9 – Chiều Một Mình Qua Phố – Khánh Linh – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
10 – Tình Yêu Đầu – Hồng Chinh & Huy Quyết – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
11 – Khi Màu Nắng Tắt — Phạm Thu Hà – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013]
12 – I Love Music – – [Liveshow Bài Hát Yêu Thích Tháng 12/2013

Share