Giai điệu tự hào “Như những huyền thoại”, VTV1 29/7/2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.(27/7/1947-27/7/2017)

Share