Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Thể hiện: Phạm Thu Hà
Sáng tác: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Phối khí: Hữu Vượng
Nhóm múa minh hoạ: Vũ đoàn K-Ben

Share