ELLE Women in Music – sự kiện của những ấn bản tạp chí ELLE trên khắp thế giới nhằm tôn vinh những người phụ nữ đã đóng góp cho nền âm nhạc các quốc gia đã được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam tối ngày 04.08.2014.

Share