VTC3 | Tiếng hát giữa rừng Pác-Bó
Nhạc: Nguyễn Tài Tuệ
Thơ: Hồng Thái

Share