Những giấc mộng đêm hè – Nhà hát lớn HN – 17/08/2013
Một đêm diễn đỉnh cao, một sự thăng hoa đầy tính phiêu lãng và ma mị…

Share