Phạm Thu Hà khẳng định đẳng cấp với Osomelio – dàn dựng đơn giản, trang sức duy nhất là giọng hát.

Share