IMG_5878
04/11/2019

Chạm – The Journeys of Love Collection

Sản xuất và phát hành : PTH Media & Communications

Track List

  1. Nghìn Trùng Xa Cách Phạm Duy
  2. Em Đi Rồi Lam Phương
  3. Tuổi Xa Người Từ Công Phụng
  4. Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng
  5. Hương Xưa Cung Tiến
  6. Một Mình Lam Phương
  7. Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương
  8. Tiếng Hát Lạc Loài Nguyễn Ánh 9
  9. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà Phạm Duy