Hãy Cùng Du Lịch Với Phạm Thu Hà !

Đam mê, những người đặc biệt, bạn bè và gia đình: những ghi chép riêng của người nghệ sĩ trong hành trình cuộc đời phi thường