IMG_5879

12/12/2012

Classic Meets Chillout

Sản xuất : DREAM STUDIO và Nhà xuất bản Âm nhạc

Phát hành : VIETTAN STUDIO

Track List

  1. RAO ĐÊM ( PAVANE, OP50- F-MOLL) / GABRIEL URBAIN FAURE (1845-1924) LỜI VIỆT : VÕ THIỆN THANH
  2. KHÚC NHẠC CHIỀU (SERENADE) / FRANZ PETER SCHUBERT (1797-1828) LỜI VIỆT : PHẠM DUY
  3. ƯỚC MƠ ( TRISTESSE- B-DUR) / FREDERIC CHOPIN (1810-1849) LỜI VIỆT : VÕ THIỆN THANH
  4. CHIỀU (PATHETIQUE FROM PIANO SONATE OP.13-II ADAGIO CANTABILE) / LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) LỜI VIỆT : VÕ THIỆN THANH)
  5. XUÂN TÀN ( LA CHANSON DE SOLVEIG) / EDWARD HAGERUP GRIEG (1843-1907) LỜI VIỆT : VÕ THIỆN THANH
  6. HABANERA ( TRONG NHẠC KỊCH CARMEN) / GEORGES BIZET (1838-1875) LỜI NGUYÊN BẢN TIẾNG PHÁP : HENRI MEILHAC - LUDOVIC HALEVY
  7. AVE MARIA / FRANZ PETER SCHUBERT (1797-1828) LỜI NGUYÊN BẢN TIẾNG LATIN : SIR WALTER SCOTT
  8. TÌNH ĐÔI TA ( BACAROLLE TRONG NHẠC KỊCH LES CONTES D'HOFFMANN) / JACQUES OFFENBACH (1819-1880) LỜI VIỆT : DƯƠNG ĐÌNH HƯNG
  9. GIẤC MƠ YÊU ( ADAGIO IN G-MOLL) / TOSAMA GIOVANNI ALBINONI (1671-1751) LỜI VIỆT : PHẠM THU HÀ