IMG_5877
04/11/2019

Đường Em Đi

Track List

  1. Chiều Về Trên Sông
  2. Cỏ Hồng
  3. Đường Chiều Lá Rụng
  4. Tiếng Sáo Thiên Thai
  5. Đường Em Đi
  6. Mùa Thu Chết
  7. Tiễn Em
  8. Còn Gì Nữa Đâu
  9. Bonus : Hoa Rụng Bên Sông - Tình Cầm - Tạ Ơn Đời