Hanoi Concert – Hoà nhạc năm mới 1/1/2023

Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội